Szkoła Policealna nr 1 w Rudzie Śląskiej

Lokalizacja

województwo: śląskie
powiat: Powiat m. Ruda Śląska
gmina: M. Ruda Śląska
miejscowość: Ruda Śląska

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Szkoła Policealna nr 1 w Rudzie Śląskiej
Główna 42
41-711 Ruda Śląska
Poczta: Ruda Śląska
telefon: 0322444647
fax: 0322444647
strona internetowa: www.szkolapolicealna.mzopo.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoła Policealna nr 1 w Rudzie Śląskiej (Ruda Śląska), jest to Szkoła policealna (ponadgimnazjalna).

Statystyka

Liczba uczniów: 96
Liczba oddziałów: 5
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 8
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 8
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 3.73

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: śląskie
powiat:
gmina: